اصرار ...

تنهایی یعنی هیچ‌کس هیچ اصراری به آدم ندارد . تنهایی یعنی آدم به هیچ‌کس هیچ اصراری ندارد. تنهایی یعنی اصرار بر اصرار نداشتن ...

/ 1 نظر / 111 بازدید
aramestan-z

تجربه ش خیلی جالبه .... آدم خیلی چیزا رو میفهمه