اصرار ...

تنهایی یعنی هیچ‌کس هیچ اصراری به آدم ندارد . تنهایی یعنی آدم به هیچ‌کس هیچ اصراری ندارد. تنهایی یعنی اصرار بر اصرار نداشتن ...

/ 0 نظر / 37 بازدید