آن است که ...

                     

                                       

                     مگر  یک  ضرب المثل  را  چطور  به  گند  می کشند ... ؟! ،

                     وقتی  که ...

                     تند  خو  و   خسته  ...

                     آهسته  و  پیوسته  هم  ...

                    رهروی  ِ  جادّه ی  ِ  مرگ َم  ... ؟!


            

                 

                         

                     

                          

                       

                   

                   

.

/ 0 نظر / 5 بازدید