مینیمال ...

                                     

                                                      

              مشکل  از  جائی  است  که ...

              خدا  در یک  کتاب  ِ  فیلان  صد صفحه ای  قید  ِ بنده گی  را  بیان می کند  و ...

              شیطان ...

              قاعده ی  ِ  زنده گی  را  با  مینیمال ...

                  

                    

                                

                                           

                                             

                                            

                                  

                                     

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سعیده

من گاهی فکر می کنم هر دوشون یکیه...ما رو سر کار گذاشتن...