روز ...

             

                                  

                               بُغض  ِ  شب ها  را ...

                               روز ...

                               بالا  آمدن  ِ  خورشید   نیست ... ،

                               پائین  رفتن  ِ   بُغض  است ... 

            

         

               

             

             

            

                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید