تکه‌تکه ...

      

       

             

      خاطره یعنی تکه‌تکه ، هر تکه‌ای از دل ما آدم‌ها ، جائی از خیابان‌ها و کوچه‌ها افتاده .

      زیر پای عابرانی که هر روز از روی حسرت‌های هم رد می‌شوند ...

    

     

       

    

       

     

.

/ 0 نظر / 5 بازدید