تو ...

 

 

 

                          من خسته  و افتاده  و آتش گرفته جان ...

                          ای ساقی ِ خَمّار ِ عشق ، تکتازتر بیا ...

         

          

         

          

      

            

          

        

        

   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید