سابق بر این ...

                    

                        

                    قدیم ها  می زدند  تا  ما   برقصیم  ... ،

                    الان  می زنند ...

                    له ِ مان  کنند ...

                    گریه  کنیم ...

        

             

                

              

                

                  

                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید