رحم ...

                 

             

                

                         بی تو ...

                         باران  اندیشه ی  ِ  سیل  دارد ... ،

                         رحم  کن  بر  این  تاک ِ  امیّد ...

       

               

            

          

          

           

         

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید