خدا را در پستوی ِ خانه نهان باید کرد ...

                                                                                   

                                                                                     

                                   عُذر ِ حقارت َم  بر شانه ... ،

                                   که کوچک^ خدای َم ...

                                   در  پستوی ِ  خانه  جاگیر  است ...

                                                                 

                                                                      

                                                                                

                                                                                     

                                                                                          

                                                                                         

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
الهام

روزگار غریبیست نازنین....

پری سا

باید فقط سکوت کرد برای این نوشته ... همین ...