بی درد ...

             

                  

          

                                             زیر سایه ...

                                             از خورشید  شعرها  گفته ام ...

           

             

                

              

               

             

                                

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ملیکا

بسی خوشمان امد .مثل خیلی ها که بیرون گودن و تنها حرف میزنن.