الف و یا، ...

 

            با تو ...

            یا ...

            بی تو ...

            در واژه ...

            فرق ...

            انشاء ِ  فقط  دو حرف ...     

            که الف  یا  یاء ...

            در درد  امّا ...

            سوز ِ جانسوز ِ یک  مرثیه ...

           در نثری بی پایان از واژگان ِ غم ...

           منثور از تمامی حروف ...

           از الف تا  یاء ...

                       

                              

                               

                                 

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
sykbu

بی درد و مانا باشید[لبخند]