بستن ...

                 

                                

                                         برای  رفتن ...

                                         چمدان می بندند ... ،

                                         برای  ماندن ...

                                         دل ...

        

             

             

             

               

                  

               

.

/ 6 نظر / 5 بازدید
..

یادم بمونه...

سارا

جالب بود.

سه نقطه . . .

خوشم اومد...