بی راه ...

                                                                   

                                                                        

                                                           

                      اگر  این  راه ِ  زنده گی ِ  انسان  است ... ،

                      حتما خدا خودش  را  به  آن  راه   زده ...

                                                     

                                                                          

                                                                          

                                                               

                                                                                     

                                                                                   

  خارج از محدوده ی ِ نوشته ...

                                                              

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
سمیرا

توهم مثل منی انگار از این دلتنگیا داری ... اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این حرف ... [ناراحت] با خارج از محدوده ی این نوشته موافق نیستم ...[نگران]

دو کلام نوشیدم : حرف حساب! روزه ام شکست... امشب دیگر برای خوردن کابوس و تیپا بیدارم نکن.