تردید ...

                                                          

                                                      

                   همون قدر که  تردید  دارم  مرگ  پایان ِ زنده گی  باشه ...

                   همون قدر هم  تردید  دارم  که  مرگ  پایان ِ تنهائی  باشه ...

                                

                                    

                                           

                                                  

                                                               

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
دي

عاشقتم...

الهام

نیست...نیست.. مثل اینکه تنهایی با انسانها آفریده شده....و همیشه باهاشون هست...

..

تردید.... خیلی عاقلانه بود