صله ی ِ رحم ...

              

            

                   

               می گویند خواب برادر ِ مرگ است ... ،

               گاهی شب ها با خودم می گویم این بی معرفت ها چرا به هم سری نمی زنند ... ؟

     

  

   

     

   

  

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید