همه جا ...

        

                    

            

                                  کارم به همه جا کشید ... ،

                                  غیر ِ آنجا که تو هستی ...

        

       

      

       

      

        

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید