اطلاع رسانی ...

                  

                               

                        یک  مثلی  هست  که  می گوید :

                        مُرده ای  و خود َت  خبر  نداری  ... ،

                        ولی  ...

                        من  مُرده ام  و هیچ کس  خبر  ندارد  ...

                     

                

                            

                    

                           

                              

                                    

.

/ 3 نظر / 5 بازدید
کرانه

خدا نکنه...

مینا

doroste [گل]