والسّلام ...

 

 

 

                دلی  که  آتش  گرفت  را  فقط  دیگر  باید  روی َ ش  خاک  ریخت ... ،

                والسّلام ...

    

     

    

          

   

 

 

   

  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید