گمشده ...

 

 

 

                              انگار  گم شده  میان  ِ  این همه  حرف ...

                              الف  ِ  قامت  ِ  دوست ...

   

     

        

       

       

       

      

     

    

      

.

/ 0 نظر / 3 بازدید