فاصله ...

                                                 

                                                       

                فاصله ی من و تو از جنس چند کوچه و خیابان و شهر نیست ... ،

                انگارهزاران بغض ...

                انگار هزاران کابوس فاصله دارم از تو ...

                                                                              

                                                          

                                                                                      

                                                                          

                                                                            

                                                                                    

                

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
کسی مثل هیچکس

فقط یک بوسه تنها یک اغوش تها چند انگشت برای کم کردن فاصله ها کافیست

مری

چن تا بغض تلخ نشکن؟