تفاوت ...

                           

                                  

                تفاوت  در زنده گی  است ...

                مُرده ها  همه  شبیه  هم َاند ...

                

                  

                       

                              

                          

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
nafas

من اول اینو نفهمیدم ولی بعدش فهمیدم اینجور فهمیدنا خیلی حالش بیشتره مخصوصن وقتی فهمیدنت بهت حال بده امیدوارم فهمیده باشین که چی می خواستم بگم!