بد خط ...

                       

                              

                           خدایا  ...

                           بعضی  سرنوشت ها  را ...

                           خیلی  خرچنگ قورباغه  نوشته ای ...

              

                     

                               

                           

                                   

                                    

                                      

                                               

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سوری

عجیب موافقم!!