چشم انداز ...

                  

                         

                             از  چشم انداز ِ  آرزوها  که  می نگرم ...

                             مُشتی  حَسرت  ِ  از  چشم  افتاده ام ...

              

                 

                       

                           

                 

        

                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید