دور ...

         

              

   

                           تو حال ِ خوش ِ منی ... ،

                           دور ِ  دور ِ  دور ...

        

          

          

           

           

          

                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید