کلید ...

 

 

 

                         قفل ِ این بغض ...

                         جز با کلید ِ بوسه ات باز نمی شود ...

   

     

          

       

        

        

        

      

       

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید