تکرار ...

              

                           

                            امروز ...

                            همان  دیروزی  است ...

                            که  لباس  ِ  فردا  را  پوشید ...

         

             

             

                

                

              

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید