قصاص ...

       

       

                

             من خون‌بهای قطره‌قطره اشک‌های‌ام را با نگاه ...

             تاوان گلوگلو بغض‌های‌ام را با بوسه ...

             من تقاص تپش‌تپش دل‌تنگی‌های‌ام را با آغوش از تو خواهم گرفت ... ،

             بیا ... ،

             تو عاشقانه محکوم خواهی شد ... ،

             بیا ... ،

             تو حاکمانه معشوق خواهی شد ...

        

       

        

        

         

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید