متمایز ...

                                                      

                

    

              در  پی  ِ  لغت بازی   نیست َم  امّا ...

             همه ی  ِ  درد  ِ  تنهائی  در  خودخواسته  بودن َش  هست ...

              و  این  تنهائی  را  از  انزوا  متمایز  می کند ...

            

            

                 

                

               

                

                    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید