چنگ ...

 

 

                                   نا امید ...

                                   به  هر  امیدی  چنگ  می اندازد ...

       

           

          

         

         

           

         

         

          

.

/ 0 نظر / 3 بازدید