باور ...

                                                    

                                                     

                                                 

                        دل سرد  که  باشی  ...

                        باور ِ  آمدن  ِ  بهار  ...

                        زیاد  سخت  نیست  ...  ،

                        خیلی  سخت تر  امّا  ...

                        باور ِ  رفتن  ِ   زمستان   است ...

                                                                              

                                                                                  

                                                                                 

                                                                              

                                                                                

                                                   

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
..

هوم.......

سپیده

خندیدن خوب است قهقهه عالی است گریستن آدم را آرام می کند اما ... لعنت بر بغض