برداشت ...

                                                      

                                                             

                                                             

                              گاهی  ...

                              انگار  زنده گی  ...

                              سوء تفاهمی  از مرگ  است ...

                                                                        

                                                                            

                                                                            

                                                                                        

                                                                                      

                                                                    

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مری

الان سوء تفاهم شده؟...