هیچ ...

 

           باور کن عزیز ...

           هیچ فرق نکرد  ...

           ساعت بیست ویک  و  دو دقیقه  و  چهار ده ثانیه  .

           هنوز دارم ...

           دستم را برای وداع  با  آروزهایم  تکان  می دهم *  ...

           دارم  پیرتر می شوم *  ...

           خدا  سوخته  در آخرین  قاب ِ  نگاهم  انگار*  ...       

           دارم چوب ِ پیکره ای ازعشق را که تراشیدم می خورم * ...

           تشنه ی ِ قطره ای  باران ِ صداقت ام  هنوز * ...

           خاطره ها  دارند  فراموش ام  می شوند * ...

           گوئی آتش  زیر خاکسترم  *...

           پیوسته  در انتظارم * ...

                     

                       .

                       .

                       .

                                      

          که تنها ...

          هیچ ام  هنوز ...

          در این  هیچکده  .

                                     

                                            

                                            

                                                

                                                     

.                    

/ 4 نظر / 4 بازدید
مریم

زندگی مثل هیاهوی چندین و چند روز است بر سر هیچ ! هیچی به نام نوروز...! و تنها بعد از چند ثانیه با تمام عادت ها و تنهایی ها و چه چه زندگی از سر می گیریم!‌خنده دار است! برای یک ساعت نمی توانیم بی نقاب ماندن را!!

پلیPeli

خیلی خوشحالم رفیق...از اینکه دوست داری جملاتم را...با دوست داشته شدن غریبه شدم...ممنونم که یادم انداختی چه احساس خوبیست . من هم برای شما آرزوی بهترینها رو دارم...امیدوارم انتهای سال جدید همه ی آرزوهات بر آورده شده باشه!

fafa

اشك / اشك / اشك / اشك / اشك و...

هشت افقی

حیدر بابا دنیا یالان دنیادی...