تاکتیک ...

                    

                              

                                  تیک ...

                                  تاک ... ،

                                  تیک ...

                                  تاک ... ،

                                  من  باخت َم  ...

                                  مقهور ِ  تیکی تاکای  ِ  ساعت ...

                 

                                    

                                  

                                         

                                     

                                               

                                        

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سعیده

به جاش من...مبهوت تیک تاک قلب خنده هامم[لبخند]

مینا

من امروز این تیک تاک رو ی جوره خاصی حس کردم این پست چقدر به امروزه من میاد