یار ...

   

    

              

                

                یارم به کنارست ، ولی غم دارم ... کآن را نبوَد چاره ، که غم یار ِ من است

    

    

    

      

     

    

     

.

/ 0 نظر / 3 بازدید