سکوت ...

              

                  

                   

                         سکوت ...

                         واژه ای  است  که  خیلی  بی صدا ...

                         جور  ِ  اشک  را  می کشد ...

           

              

                

                

                 

               

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید