فیلانی جان ، بیساری جان ، فرشید جان ...

                                                     

                                                          

                       مگر  نه  این  که  برای ِ  مُردن  ...  

                       باید  جان  داشت ... ؟!

                       جان  بدهی  و  بمیری  ... ،

                       جان  که  نداشتی  باشی  ...

                       نمی میری ...،

                       هی  خسته تر  می شوی  ... ،

                       جان  که  نداشته  باشی ...

                       نمی میری ... ،

                       می مانی  و  زجر  می کشی  ...

                                                                                 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                           

                                                                                     

                                                                                        

                                                                             

.

/ 7 نظر / 4 بازدید
ریحون رایا

جان ندارم ،نا ندارم، دنیا به چه عشقی من را نیگه داشته؟

دل پاک

بسیار زیبا بود. سپاس... اما، نکته اینکه جان را از ابتدا نداشتی؟ یا داشتی و روزی جان دادی؟ که در هر دو حالت مرده ای متحرکی و باید جان تازه گرفت... جانا به خرابات آ، تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد، بی صحبت جانانه

غفلت ِ پاک

مگر چند بار به دنیا می آییم .. که این همه می میریم ؟

سمیرا کشاورز راد

این پست خیلی جالب بود برای اولین بار بعداز درک حقیقتش اما.. خندم گرفت ..

گوگولی

یه روزی بهش فکر کرده بودم!! و شما چه خوب گفتینش..