باصرفه ...

                    

                         

                               سر  برای  ِ  درد ...

                               چشم  برای  ِ  اشک ...

                                گلو  برای  ِ  بُغض ...

                                سینه  برای  ِ  سوختن ...

                                دل  برای  ِ  ماندن  باید  داشت ... ،

                                می بینی  ...

                                دو پا داشتن  برای  ِ رفتن ...

                                 چقدر  با  صرفه تر  است ...

               

                

                       

                          

                       

                    

                       

               

.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مینا

همیشه رفتن راحت ترین و دم ِ دست ترین راه حله[لبخند]

سعیده

لب ها رو یادت رفت... لب برای خندیدن...[لبخند]

رها

آی گفتید...