مردها ...

            

           

                 

                             مردها  ایستاده  می ...

                                       .

                                       .

                                       .

                             می گریند ...

               

               

           

              

               

              

             

             

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید