فاصله ...

         

            

                          

                            تو  از  من  دور ...

                            من  از  من  دورتر ...

          

           

           

            

            

             

           

                     

         

.

/ 0 نظر / 5 بازدید