مرز ...

تنهایی مرز سقوط و پرواز است ... ،

وقتی به مویی بندی، به کوهی زنجیر ...

موی دل‌تنگی، کوه انتظار ...

/ 1 نظر / 86 بازدید
live-me

انتظار به خود رسیدن ، دل تنگ خود بودن...... تنهایی هیچ چیز نیست جز مرگ