بُن بَست ...

 

 

 

                       این  که  آدم   توی ِ  بن بست ِ  خاطره  گیر می افتد ... ،

                       به  تو  راه  دارد  چون ...

 

 

 

 

         

           

            

            

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید