تنها ...

                  

                            

                      قاعده گی  ِ  آدم  ِ  تنها ...

                      به  خون  گریه  است ...

         

                           

                                 

                                    

                                  

                                      

                                                

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مینا

[گل] انصافا چقدرم برکت میافته توش تمومی هم نداره