امید

            

                        

                  من ...

                  هر شب ؛

                  توبه ی ِ پیشین َ ام را ...

                  به شوق ِ  لذت ِ ...

                  امید به عفو در توبه ی ِ  پسین ...

                  و چه گستاخانه ...

                  می شکنم ...

                                                      

                                          

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
نگارخونه

بعد خدای من خودش را در بند این توبه های خنده دار ما نمی کند ... رها تر از این حرف هاست خدای من ...