بهشت ...

              

                                 

                         تنهائی  یعنی ...

                         بروی  بابای  ِ  مدرسه ات  را  بغل  کنی ...

                         های های  زار  بزنی  که ...

                         علیقلی ...

                         دیگر فرشید فرهادی  نیست َم  ...

                         دوّم  ِ  ب ...

           

                    

                    

                         

                             

                            

                                 

.

/ 0 نظر / 5 بازدید