رسول ...

                          

                        

                            تو  رسول  ِ  خدای  ِ  غمی  ... ،

                            پیغمبر تر  از  تو  نبود ... ،

                            به  معجزه ی  ِ  رفتن ...

                            پی  ِ غم  بُردی ام ...

             

                    

                             

                     

                         

                            

                           

             

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

پیغمبر شادی تو وجود خودته... چرا رفتی راه دور ؟؟؟ "سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی تو خود آفتاب خود باش و طلسم کارو بشکن" شفیعی کدکنی