حقیقت ...

امّید همان خیال ِ بودن ِ توست. یآس امّا واقعیت ِ نبودن‌ت ... ،

حقیقت امّا ...

حقیقت امّا این‌ست که واقعیتی جز خیال نیست ...

/ 0 نظر / 106 بازدید