شیطان ِ رجیم ...

                 

                                

           

                        اعوذ ُ بالله  ِ  من َ الچشمان َت ...

          

             

                   

                   

                  

                           

                             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید