کوتاهی ...

 

 

 

                                    تنهائی  می کشد ...

                                    ما  امّا  به  خاک  نمی سپاریم ...

      

         

        

            

           

         

          

.

/ 0 نظر / 3 بازدید