عادت ...

            

                             

                         تنهائی  یعنی ...

                        دل َم  تنگ است ... ،

                        و  این  چیز  ِ  عجیبی  نیست ...

           

            

            

             

             

          

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید