تنهائی ...

                 

                    

                

                          هیچ  کلمه ای  غیر  از  تنهائی  ...

                          نمی تواند  دقیق تر  و  وحشتناک تر  از  تنهائی ...

                          تنهائی  را  معرفی  کند  ...

           

                 

                        

                           

                            

                          

                    

.

/ 0 نظر / 5 بازدید